Allmänna villkor

Stockholm Mode® (en del av E-Com Buy-Up Company LTD.)
63/66 Hatton Garden
Femte våningen, svit 23
London
EC1N 8LE
Storbritannien

CoC(UK): 13705169

Telefonnummer: +447389642735
E-post: helpdesk@sthlmode.se

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Stockholm Mode. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Stockholm Mode. Stockholm Mode erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss går du in i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte använda någon av de tjänster som erbjuds av Stockholm Mode. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR WEBBUTIKEN

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig, eller att du är myndig och har gett oss tillstånd att låta en av dina minderåriga personer använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål eller bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive, utan begränsning, upphovsrättslagar) när du använder tjänsten.

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av våra tjänster och eventuell anmälan till myndigheter.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka service till vem som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att det innebär (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på något sätt exploatera någon del av tjänsten, användningen av tjänsten, tillgången till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal är endast inkluderade för enkelhetens skull och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi är inte ansvariga om någon information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast avsett för allmän information och bör inte användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, fullständiga eller aktuella informationskällor. Du ansvarar själv för att du förlitar dig på materialet på denna webbplats.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att kontrollera ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i den) när som helst utan förvarning. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrytande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Alla ansträngningar har gjorts för att se till att färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken är så korrekta som möjligt. Vi kan inte garantera att färgerna på din datorskärm visas korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller priser på produkter kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan gälla för beställningar av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vårt eget gottfinnande verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp du gör i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll över eller inflytande över. Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktygen erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och är inte ansvariga för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador eller olägenheter i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner i samband med webbplatser från tredje part. Läs tredje partens policy och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA BIDRAG

Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran (t.ex. en recension) eller utan begäran från oss, kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi har ingen skyldighet (1) att hålla kommentarer konfidentiella, (2) att betala någon avgift för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får innehålla något ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller någon tredje part om ursprunget till en kommentar. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och accepterar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Om du lämnar personlig information via butiken omfattas du av vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller förnyelsedatum i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver alla andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller något innehåll (a) i olagliga syften, (b) för att förmå andra att begå eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, bestämmelser, lagar eller lokala förordningar. (d) göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera andra på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder. (f) lämna falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som på något sätt stör funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. (h) samla in eller spåra andras personuppgifter (i) för spam, phishing, pharming, pretext, spider, crawl eller scrape, (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom att använda tjänsten är korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller säga upp tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten och/eller produkterna sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten och/eller produkterna sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Stockholm Mode, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om dessa grundar sig på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller andra omständigheter. strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av tjänsten eller produkter som erhålls via tjänsten, eller för något annat krav som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av att du använder tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Stockholm Mode och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses kunna avskiljas från dessa användarvillkor, och ett sådant beslut påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller affärsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den som skrivit dem.

ARTIKEL 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med Storbritanniens lagar.

Alla tvister, kontroverser, meningsskiljaktigheter eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, inklusive förekomsten, giltigheten, tolkningen, utförandet, brottet eller uppsägningen av dem eller alla tvister om utomobligatoriska skyldigheter som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, ska hänskjutas till och slutgiltigt avgöras genom skiljedomsförfarande som administreras av Förenade kungariket och som är i kraft vid tidpunkten för inlämnandet av meddelandet om skiljedomsförfarande. Den lag som är tillämplig på denna skiljedomsklausul är lagen i Storbritannien. Platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Förenade kungariket. Antalet skiljemän ska vara en. Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar.

AVSNITT 20 - POLICY FÖR RETURER

Vi tillämpar den lagstadgade konsumentreturperioden på 30 dagar. Du har 30 dagar på dig att begära en retur från mottagandet.

För att vara berättigad till retur måste varan vara i samma skick som du fick den, oanvänd eller oanvänd, med etiketter och i originalförpackningen. Du behöver också kvittot eller beviset på köpet.

Kontakta oss på Helpdesk@sthlmode.se om du vill påbörja en retur. Om din retur accepteras skickar vi dig en returblankett och instruktioner om hur och vart du ska skicka ditt paket. Varor som returneras till oss utan att först begära en retur kommer inte att accepteras.

Returkostnader
Kostnaderna för att returnera varorna står för konsumentens räkning.

Vår returadress är:

Kontaktnamn: Dayone
Adress: Lane 1177, Jianlan Road, diagonally opposite to the
south gate of Lubao Technology, Yinzhou District.
Plats: Ningbo
Postnummer: 315100
Provins: Zhejiang
Land: China

*Returer som skickas utan att följa vår returprocess kommer inte att accepteras.


För frågor om returer, vänligen kontakta oss på Helpdesk@sthlmode.se. Detaljerad information om återvändande hittar du här.

AVSNITT 21 - ÖVERSYNER

Synlighet av recensioner

Synliga recensioner på vår webbplats är en del av vår övervakningspolicy. Det innebär att varje recension du läser kontrolleras av en person som kontrollerar om den är äkta:

- Matcha en beställning med en granskning. Den person som publicerar recensionen måste ha gjort en beställning på denna plattform.

Negativa recensioner

Negativa recensioner visas inte på vår webbplats. Men omdömena utvärderas och den person som är ansvarig för omdömet kontaktas för att hitta en lämplig lösning.

AVSNITT 22 - LEVERANS

Den genomsnittliga leveranstiden för Sverige är 7-10 arbetsdagar. I vissa fall tar det längre tid på grund av nationella helgdagar eller Covid-19-relaterade orsaker.

Om du har några frågor om frakt, vänligen kontakta oss på helpdesk@sthlmode.se.

AVSNITT 23 - AVVISA EN LEVERANS

Om du vägrar att skicka en beställning under leverans är det du som ansvarar för kostnaden för att returnera och behandla varan/varorna från din beställning. Kostnaden för återställande av lager är 150 kr per beställning + PostNords fraktkostnad i Shenzhen på 225 kr.

Om en vara tas till ett hämtningsställe (efter att du inte varit hemma) och du inte har hämtat den inom den överenskomna tidsramen, betraktas detta som ett avslag på beställningen.

AVSNITT 24 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren kan skickas till oss på Helpdesk@sthlmode.se.